purjehtijakurssin TeORIAA

Purjehtijakurssi sisältää tämän 8 tunnin online teoriaopintojen lisäksi 24 tuntia käytännön opetusta veneellä. Lataa käytännön kurssipäivien esimerkkiohjelma.

Teoriaopinnot antavat hyvän pohjan käytännön päiville ja niistä saa enemmän irti kun ymmärtää jo valmiiksi terminologiaa sekä purjehduksen eri manööverit teoriassa. Tärkeimmät asiat, jotka on hyvä osata ennen käytännön kurssille tuloa ovat:

  • Veneen, takilan ja purjeiden osat
  • Käsitteet kuten: Styyrpuuri, halssi, venda, jiippi, nostaa, laskea, jne.
  • Perusymmärrys seuraavista asioista: Lähtö, purjeiden nosto, purjehtiminen eri tuulen suuntiin, venda, jiippi, purjeiden lasku, rantautuminen, reivaus ja MOB.

Purjehtijakurssin teoriaopinnot (8 h) jakautuvat seuraavanlaisiin osiin:

  1. Lataa Nemon purjehtijakurssin kalvot (PDF 8,1 MB) or upload Nemo Sailor Course Theory in english (PDF 10,2 MB)
  2. Lataa kurssin kertaustehtävät (PDF 0,6 M) or upload The course exam questions in english (PDF 0,9 MB)
  3. (1 h) Itseopiskeluna ”Purjehtimaan” -oppaan lukeminen
  4. (1 h) Itseopiskeluna Nemon purjehtijakurssin kalvojen läpikäynti
  5. (4 h) Purjehtijakurssin video-oppituntien läpikäynti. Mikäli oppitunneista jää avoimia kysymyksiä, niin kirjaa ne ylös ja käymme ne yhdessä läpi käytännön päivien aikana.
  6. (1 h) Kertaustehtäviin vastaaminen.
  7. (1 h) Teorian omatoiminen kertaus ennen käytännön päivien alkua

Purjehtijakurssin video-oppitunnit (29 osaa, 135 min):